Наказ про затвердження плану заходів

спрямованих на запобігання та протидію булінку 

/1/2/nakaz_zatverd_bulingu.pdf

 

Інформація про булінг 

/1/2/informacija.pdf